Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny SP25

Platforma e-learningowa

sp25.eklasa.edu.pl

Dzwonki

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:50 - 14:35
 8. 14:45 - 15:30
 9. 15:40 - 16:25
 10. 16:25 - 17:10
 11. 17:10 - 17:55
 12. 17:55 - 18:40

Polecamy

www.bip.krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.6latki.men.gov.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.prezydencjaue.gov.pl

www.wartobycdobrym.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

http://krakow.pl/budzet

https://naszeszkoly.krakow.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

EFS

Akademia Młodych Matematyków

Projekt Diament

Radosna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy

Pracownie komputerowe dla szkół

www.indywidualizacja.edu.pl

Plan zajęć realizowany w SP25

Opis projektu

SP 25 Kraków

Warto zobaczyć

Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

 

Szkoły Odkrywców Talentów

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Hryniewiecki   

Formy pomocy materialnej dla uczniów obowiązujące w roku szkolnym 2016/2017

Stypendium szkolne dla uczniów, w rodzinach których dochód miesięczny (netto) na osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł miesięcznie. Do dochodu wlicza się świadczenia rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, mieszkaniowe i inne. O stypendium należy ubiegać się w Filii MOPS właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

Zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zajścia zdarzenia losowego takiego jak:
- pożar lub zalanie mieszkania,
- nagła choroba w rodzinie ucznia,
- śmierć rodzica lub prawnego opiekuna,
- wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia,
- kradzież w mieszkaniu ucznia.

Wniosek o zasiłek szkolny musi być poparty odpowiednimi zaświadczeniami i złożony w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. O zasiłek szkolny należy ubiegać się w Filii MOPS właściwej dla miejsca zamieszkania ucznia.

Pomoc w formie zapewnienia posiłku dla dzieci w szkole udzielana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie:
1. poprzez pokrycie całości kosztów posiłku szkolnego dla uczniów, w rodzinach których dochód (netto) na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej, tj. 1028 zł;
2. poprzez pokrycie 50% kosztów posiłku szkolnego dla uczniów, w rodzinach których dochód (netto) na osobę w rodzinie przekracza 200%, a jednocześnie nie przekracza 250% kryterium dochodowego, tj. 1285 zł (pozostałą część kosztów będą ponosić rodzice);

Zainteresowani rodzice mogą kontaktować się z odpowiednią filią MOPS – w przypadku uczniów zamieszkałych w rejonie naszej szkoły z Filią Nr 5 przy ul. Praskiej 52.

Wszelkich informacji o możliwości uzyskania pomocy materialnej udziela pedagog osobiście lub telefonicznie (pokój 30, tel. 12 266 35 98 w. 115 lub 660 637 510)

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.