Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny SP25

Platforma e-learningowa

sp25.eklasa.edu.pl

Dzwonki

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:50 - 14:35
 8. 14:45 - 15:30
 9. 15:40 - 16:25
 10. 16:25 - 17:10
 11. 17:10 - 17:55
 12. 17:55 - 18:40

Polecamy

www.bip.krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.6latki.men.gov.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.prezydencjaue.gov.pl

www.wartobycdobrym.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

http://krakow.pl/budzet

https://naszeszkoly.krakow.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

EFS

Akademia Młodych Matematyków

Projekt Diament

Radosna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy

Pracownie komputerowe dla szkół

www.indywidualizacja.edu.pl

Plan zajęć realizowany w SP25

Opis projektu

SP 25 Kraków

Warto zobaczyć

Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

 

Szkoły Odkrywców Talentów

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Hryniewiecki   

Czytelnictwo


Świat jest wielki,
a po drodze tyle pytań...
Odpowiedzi poszukajcie
w kartach książek.
Książki mówią:
- Nie zabłądzi ten, kto czyta!
Książki mówią,
że ciekawscy żyją mądrzej.

Do widzenia W. Chotomska

 

Książka na receptę

Już w starożytności doceniano "leczniczą" funkcję książki. Nad wejściem do Biblioteki Aleksandryjskiej widniał napis „ lekarstwo duszy”. Biblioteka ta powstała w II w. p.n.e, a o jej znaczeniu dla kultury  świadczy to, że po zniszczeniu w 391 roku, została odbudowana i oddana do użytku w  2002 roku.

Podstawy biblioterapii, czyli nauki zajmującej się leczeniem za pomocą książki ("książką na receptę")  powstały na początku XX wieku.

Książka pomaga rozwiązać niektóre praktyczne problemy życiowe, inspiruje, wskazuje zachowania akceptowane społeczne, wpływa na rozwój sprawnego wypowiadania się i rozwijania umiejętności estetycznych, na kształtowanie się systemu wartości i wyznaczaniu celów życiowych, pozwala na przeżycie uczuć.

Wiele z osób zna sytuację, gdy będąc w złym nastroju, gdy kłopoty i problemy wydają się nie mieć końca, dla poprawienia nastroju, sięga po książkę. Po książkę sięgamy również, gdy jesteśmy w dobrym nastroju dla relaksu, miłego spędzenia czasu.

Dzięki  książkom  możemy spojrzeć na wiele problemów i zdarzeń w naszym życiu z innej perspektywy, bo przecież już ktoś to przeżył, dał nam wskazówkę, jak zachować się w danej sytuacji. Tą osobą jest bohater przeczytanej książki.

Biblioterapia jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książki, które prowadzi do realizacji celów profilaktycznych, ogólnorozwojowych, a także rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych.

Prawidłowo stosowana przez odpowiednio do niej przygotowane osoby wpływa na rozwój człowieka w każdym wieku, na jego problemy i troski, postawy i zachowania.

Materiałami biblioterapeutycznymi są "książki na receptę" odpowiednio dostosowane do wieku i potrzeb czytelnika, a także celu biblioterapeutycznego.  Podział materiałów biblioterapeutycznych zaproponowała  Danuta Gostyńska. Podzieliła je na 3 rodzaje: uspokajające, do których zaliczyła  książki przygodowe, literaturę fantastyczną, humorystyczną, baśnie, powieści dla młodzieży; pobudzające, do których zaliczyła  książki o tematyce popularnonaukowej, podróżnicze, wojenne, przygodowe; refleksyjne, do których zaliczyła  książki psychologiczne, socjologiczne,  z elementami romansu, powieści obyczajowe, biografie. Do tego zestawu Wanda Kozakiewicz dodała jeszcze jeden rodzaj nazwany sacrum. Obejmuje on literaturę, która u czytelnika wywołuje silne wzruszenia religijne

Bardzo interesujące są wyniki  badania "Stan czytelnictwa w Polsce" przeprowadzonego przez TNS Polska na zlecenie Biblioteki Narodowej. Respondenci  udzielając odpowiedzi na pytanie  "Co cenimy w książkach" do wyboru mieli dwanaście cech. Na podstawie udzielonych odpowiedzi, lektury badanych zostały określone jako podróż wakacyjna oraz jako  podróż w interesach .

Podróż wakacyjną odbywają ci czytelnicy, którzy do  najważniejszych właściwości lektury zaliczali możliwość oderwania się od rzeczywistości i przeżywania silnych emocji wraz z bohaterami.

Podróż w interesach odbywają ci czytelnicy, którzy są nastawieni poznawczo i pragmatycznie. W książkach cenią oni przede wszystkim możliwość wyniesienia z lektury nowej wiedzy i konkretnego pożytku. Za walor lektury uznają oni często również to, że zmusza do myślenia lub mówi coś o prawdziwym życiu. Chcą się z książek uczyć – poznać ich treść, by lepiej zrozumieć lub opanować coś innego. Są gotowi penetrować rzeczywistość opisywaną na papierze, lecz chcą coś z tego mieć w świecie, w którym mieszkają.

Wśród " książek na receptę" w ostatnim czasie pojawiły  się także  "bajki, które leczą", czyli bajki terapeutyczne.  Jest to odmiana gatunkowa stosunkowo nowa, powstała w latach 70. XX wieku pod znacznym wpływem Brunona Betelheima, który w znanej i w Polsce książce "Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni" dokonał analizy klasycznych baśni i bajek oraz ich funkcji, podkreślając zarazem ich walory terapeutyczne.

Bajka terapeutyczna jest to krótkie opowiadanie z morałem tworzone dla dzieci. 
W opowiadaniach tych świat jest widziany z  perspektywy dziecka, a ich głównym zadaniem jest przezwyciężanie i redukowanie lęku u dzieci.  Wprowadzone do bajki postaci pomagają bohaterowi znaleźć sposoby przezwyciężenia trudnych chwil w życiu.

Można wyodrębnić  trzy rodzaje bajek terapeutycznych: bajka relaksacyjna  ma przynieść dzieciom odprężenie i wyciszyć ich, by potem można było ich zaktywizować; bajka psychoedukacyjna ma stymulować rozwój dziecka; bajka psychoterapeutyczna ma kompensować potrzeby dziecka, dawać mu wsparcie, wzmocnić poczucie własnej wartości, uczyć pozytywnego myślenia, a także, wspierając poznawczo, wskazywać sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Pojawienie się bajek terapeutycznych  na gruncie  polskim jest związane w dużej mierze z rozwojem rynku wydawniczego,  kiedy to zaczęły powstawać oficyny nastawione na wytwarzanie książek adresowanych do dzieci.

W Polsce bajkę terapeutyczną upowszechniła  Maria Molicka i to ona dokonała ich typologii oraz charakterystyki.

Bajki terapeutyczne są  często wykorzystywane  w terapii logopedycznej. Rozwijają komunikację, werbalizację, słownictwo bierne i czynne, mowę powieściową, myślenie, rozumienie, artykulację, sprawność ruchową aparatu artykulacyjnego, dykcję.

"Kochajcie książki. One ułatwią wam życie, po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń. One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie, one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka."  Maksym Gorki

Krystyna Wróbel

bibliografia:

.http://www.bn.org.pl/download/document/1428654601.pdf , dostęp dnia17.02.2016 r.

Bronisława Woźniczka-Paruzel, Bibliolog w świecie bajek terapeutycznych – zarys problematyki badawczej http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/4016/woźniczka.pdf?sequence=1, dostęp dnia 19.02.2016 r.)

www.pppbelchatow.bai.pl/files/Bajkoterapia-prezentacja.ppt , dostęp dnia 20.02,2016 r.

http://www.zspgubin.pl/biblioteka/index.php/warto-wiedziec/cytaty-o-ksiazce-i-czytaniu, dostęp dnia 21.02.2016 r.


Wydarzenia

W bieżącym roku szkolnym  jednym z  kierunków realizacji polityki oświatowej jest rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży.

Nasza Szkoła od lat stara się stwarzać uczniom warunki do działań na rzecz własnego rozwoju, w tym także kompetencji czytelniczych.

Od wielu lat w podejmujemy liczne działania na rzecz rozwoju czytelnictwa. Wśród nich należy wymienić:

 • Szkolny Konkurs Pięknego Czytania, który w tym roku odbędzie się już po raz szósty;
 • spotkania z autorami  - gościliśmy w naszej szkole Beatę Ostrowicką, Barbarę Gawryluk, Marcina Pałasza, Katarzynę Ewę Kozubską, Łukasza Wierzbickiego;
 • udział uczniów w  spotkaniu z autorem popularnych książek dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Radio Kraków  Grzegorzem Kasdepke;
 • „Poranek z bajką” oraz „Popołudnie z bajką”  organizowane w ramach zajęć prowadzonych w świetlicy szkolnej;
 • Udział w projekcie „PoczytajMY” organizowanych przez CEO;
 • obchody Międzynarodowego Dnia Książki i Praw Autorskich , w ramach których  uczniowie prezentują swoje ulubione książki, organizowane są wystawy tematyczne, np.”Zakładki znalezione w książkach naszej biblioteki”. Ponadto uczniowie dzielą się swoimi wrażeniami z przeczytanych książek, zapisując je w „Księdze wrażeń czytelniczych” ;
 • wzbogacanie księgozbioru o nowe książki kupowane ze środków Rady Rodziców;
 • udział w konkursie „Nakręćmy się na czytanie!” –  "Książki naszych marzeń" organizowanym przez MEN;

W roku szkolnym 2016/2017  również planowane są liczne działania promujące czytelnictwo, do udziału w których serdecznie zapraszam!

Krystyna Wróbel


Od roku szkolnego 2010/2011 organizowany jest Szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas I-III i IV-IV.

Zwycięzcy obu grup wiekowych reprezentują Szkołę w Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania organizowanym przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Wojewódzką Bibliotekę  Publiczną w Krakowie.

Tradycją naszej Szkoły jest organizowanie spotkań pod nazwą „Wielcy znani i nieznani”

W tym cyklu w bibliotece zorganizowano spotkania z autorami książek dla dzieci:

W roku szkolnym  2005/06 z Beatą Ostrowicką „Niezwykły dzień z książkami Beaty Ostrowickiej” .

W roku szkolnym 2008/09 z Barbarą Gawryluk „Współczesne legendy Krakowa. Dżok. Legenda o psiej wierności”.

W roku szkolnym 2010/11 z Marcinem Pałaszem „Książki nie z tej Ziemi. Turniej twórczości Marcina Pałasza”, w spotkaniu brał udział również ilustrator książek Marcin Piątek.

W roku szkolnym 2011/12 uczniowie  brali udział w spotkaniu z Grzegorzem Kasdepke organizowanym przez Radio Kraków.


Biuro detektywistyczne Lassego i Mai

Wśród bestselerów naszej biblioteki na pierwszym miejscu znajduje się seria książek  "Biuro detektywistyczne Lassego i Mai". Autorami książki są Martin Widmark i Helene Willis, autorka ilustracji, które stanowią integralną część tekstu.

Seria opowiada o przygodach dwójki dzieci – Lassego i Mai, którzy żyją w małym miasteczku Valleby , gdzie prowadzą  biuro detektywistyczne.

W naszej bibliotece można wypożyczyć 23 tytuły z serii.

Książki na język polski z języka  szwedzkiego  przełożyła  Barbara Gawryluk, znana naszym uczniom jako autorka  lektur dla młodszych czytelników : "Dżok . Legenda o psiej wierności", "Kaktus dobry pies”, „Kaktus szukaj! i "Moje Bullerbyn".


Najczęściej wypożyczane książki grudzień 2016-marzec 2017

CHMIELEWSKI  H.J., Tytus, Romek i A'Tomek

BUSSEL D., Magiczne baletki. Delfina i magiczne zaklęcie

ZUBRZYCKA E., Słup soli

ONICHIMOWSKA A., Daleki rejs

PARANDOWSKI J.,  Mitologia

LINDGREN A., Lotta z ulicy Awanturników

LINDGREN A., Dzieci z ulicy Awanturników

WILDMARK W., WILLIS H., Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Tajemnica złota
WILDMARK W., WILLIS H., Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Tajemnica szkoły
CHOTOMSKA W.,Pięciopsiaczki

LINDGREN A.,  Dzieci z Bullerbyn

ANDERSEN  H. CH., Brzydkie kaczątko

DAHL R.,Charlie i fabryka czekolady
WILDMARK W., WILLIS H., Biuro Detektywistyczne Lasego i Mai. Tajemnica kina

CENTKIEWICZOWIE A. C.,Zaczarowana zagroda

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.