Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny SP25

Platforma e-learningowa

sp25.eklasa.edu.pl

Dzwonki

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:50 - 14:35
 8. 14:45 - 15:30
 9. 15:40 - 16:25
 10. 16:25 - 17:10
 11. 17:10 - 17:55
 12. 17:55 - 18:40

Polecamy

www.bip.krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.6latki.men.gov.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.prezydencjaue.gov.pl

www.wartobycdobrym.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

http://krakow.pl/budzet

https://naszeszkoly.krakow.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

EFS

Akademia Młodych Matematyków

Projekt Diament

Radosna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy

Pracownie komputerowe dla szkół

www.indywidualizacja.edu.pl

Plan zajęć realizowany w SP25

Opis projektu

SP 25 Kraków

Warto zobaczyć

Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

 

Szkoły Odkrywców Talentów

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Hryniewiecki   

Regulamin konkursu plastycznegoMOJA WYMARZONA WYSPA
Jak wyglądałby świat,
gdyby wszyscy mieli dobre serca?


Organizator:
Konkurs organizowany jest przez wychowawców świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 25,
ul. Komandosów 29 w Krakowie.

Cele Konkursu:
-   rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
-   kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
-   pobudzanie wyobraźni i kreatywności.

Warunki uczestnictwa:
1.    W  konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną
2.    Zadaniem uczestników jest przedstawienie swojej wymarzonej wyspy z uwzględnieniem jej mieszkańców, charakterystycznych budowli, zwierząt, roślin, pejzaży.
3.    Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa.
4.    Praca powinna być płaska wykonana na formacie A3, A4 z elementów trwałych.
5.    Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
6.     Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 02.06.2017 r.

Kryteria oceny prac plastycznych:
-  poziom artystyczny prac,
-  inwencja twórcza i pomysłowość w wykonaniu,
-  zgodność z tematem
-  staranność wykonania.

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa
2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10.06. 2017r. podczas Święta Szkoły
4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.


Zapraszamy
Wychowawcy świetlicy szkolnej


LISTA UCZNIÓW NAGRODZONYCH w Świetlicowym Konkursie Plastycznym „Wiosno, ach to Ty!”


Marta Bubula – klasa 1a
Nikodem Duda – klasa 1a
Julia Krząstek – klasa 1a
Matylda Lach – klasa 1a
Eryka Kasprzycka – klasa 1b
Aleksandra Gnat – klasa 2a
Wiktoria Martyna – klasa 2a
Lena Pucko – klasa 2a
Aniela Wysocka – klasa 2a
Barbara Zapałowska – klasa 2a
Weronika Niemiec – klasa 2b
Emilia Nowak – klasa 2b
Martyna Ślusarek – klasa 2b
Anna Waszkiewicz – klasa 2b
Ewa Kujawska – klasa 2c
Iga Oczkowicz – klasa 2c
Lilianna Bednarz – klasa 2d
Alicja Dąbrowska – klasa 2d
Wiktoria Dymek – klasa 2d
Helena Krzemieńska – klasa 2d
Gabriela Mgłosiek – klasa 2d
Martyna Michniewicz – klasa 2d
Milena Modrinić – klasa 2d
Amelia Śniegowska – klasa 2d
Jagoda Ingram – klasa 3a
Bartosz Zarębski – klasa 3a
Milena Wach – klasa 3b
Nicholas Łabuzek – klasa 3c
Julia Całka – klasa 3d
Milena Grępka – klasa 4a
Natalia Wojtala – klasa 4c


Gratulujemy serdecznie :)
Wychowawcy świetlicy SP 25

 


 

LISTA NAGRODZONYCH DZIECI Z PRZEDSZKOLI w Świetlicowym Konkursie Plastycznym „Wiosno, ach to Ty!”


Piotr Ciemięga
Helena Kurczab
Weronika Wincel
z Samorządowego Przedszkola nr 71 w Krakowie


Kalina Głódź
Karolina Knap
Maksymilian Poprawa
z Samorządowego Przedszkola nr 71 „Pod Kasztanami”


Róża Bocheńska
Hanna Klimecka
Zuzanna Maniak
Gabriela Szot
z Samorządowego Przedszkola nr 67 w Krakowie


Jagoda Gajewska
Julia Gajewska
Zofia Piecuch
z Samorządowego Przedszkola nr 140 w Krakowie


Natalia Wrońska
Zofia Zapałowska
z Przedszkola Samorządowego nr 127 w Krakowie


Gratulujemy serdecznie :)
Wychowawcy świetlicy SP 25

 


Wyniki Świetlicowego Konkursu Recytatorskiego „Wiosna, ach to Ty!”

W dniu 28 marca 2017 w świetlicy szkolnej odbył się Świetlicowy Konkurs Recytatorski „Wiosna, ach to Ty!”. Wzięły w nim udział dzieci z klas I – IV. Jury w składzie: Małgorzata Kowalska i Katarzyna Wrońska wyłoniło zwycięzców w kategorii klas I, II i III-IV. Oto oni:

KLASY I
I MIEJSCE – Andrzej Salawa
„Apel do ludzi” Stanisław Karaszewski

II MIEJSCE - Joanna Bartnik
„Żuk” Jan Brzechwa

III MIEJSCE – Julia Krząstek
„Co to jest przyroda?” Danuta Gellner

WYRÓŻNIENIA
Małgorzata Baran – „Stokrotka” Dorota Gellner
Nikodem Duda – „Pliszka” Maria Konopnicka
Zofia Kościelniak – „Żuk” Jan Brzechwa
Matylda Lach – „Do biedronki” Jan Brzechwa
Anna Lewandowska – „Tam daleko, gdzie wysoka sosna”
Pola Zbrońska – „Wiersz o przyrodzie”

KLASY II
I MIEJSCE – Rafał Miś
„Wiosenny czarodziej” Dorota Gellner

II MIEJSCE – Karolina Świstak
„Na polu” Maria Konopnicka

III MIEJSCE – Gabrysia Mgłosiek i Helena Krzemińska
„Przyjście wiosny” Jan Brzechwa

WYRÓŻNIENIA
Wiktoria Dymek – „Gamy w zielone” Władysław Broniewski
Lazar Protic – „Wiosna idzie” Ewa Szelburg – Zarembina
Amelia Śniegowska – „Pożegnanie marzanny” Agata Widzowska
Julia Szydłowska – „Słowik” Władysław Broniewski

KLASY III i IV
I MIEJSCE – Igor Jędrysiak

II MIEJSCE – Alan Charona
„Dni wiosenne” Grzegorz Turnau

III MIEJSCE – Anna Duda
„Pierwiosnek” Władysław Broniewski

 


Świetlicowy Konkurs Plastyczny

 

„Leci pliszka

SPOD Kamyszka:

- Jak siĘ macie dzieci!

juŻ przybyŁa

Wiosna miŁa,

JuŻ sŁoneczko Świeci!”

Maria Konopnicka „Powitanie wiosny”

Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie zaprasza

do udziału w Świetlicowym Konkursie Plastycznym „Wiosno, ach to Ty!

Regulamin konkursu:

Zadaniem uczestników jest stworzenie pracy o tematyce wiosennej. Inspiracją może stać się wiersz ulubionego poety, do którego zostanie stworzona ilustracja.

Uczestnicy

Uczniowie klas I- IV uczęszczający do świetlicy szkolnej oraz dzieci z najstarszych grup przedszkolnych.

Cel konkursu

 • Popularyzacja poezji związanej z tematyką wiosenną
 • Pobudzenie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci
 • Wykorzystanie różnorodnych form i technik plastycznych
 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz dziecięcej twórczości plastycznej
 • Doskonalenie sprawności manualnych

Technika wykonania prac

 • Pracę można wykonać techniką dowolną: malunek, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, grafika, collage
 • Pracę należy wykonać w formacie A3 lub A4
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie
 • Każda szkoła / przedszkole może przedstawić do 5 prac

Złożenie prac

 • Termin składania prac upływa dnia 24 marca 2017 roku
 • Prace plastyczne należy dostarczyć do świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie
 • Każda praca powinna zawierać: imię i nazwisko oraz wiek autora, adres szkoły / przedszkola, nazwisko opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy, tytuł ilustrowanego wiersza
 • Wyniki konkursu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25
 • Uczestnicy z przedszkoli oraz szkół podstawowych zostaną powiadomieni drogą telefoniczną

Kryteria oceny prac

 • Dobór tematyki
 • Pomysłowość oraz inwencja twórcza
 • Walory artystyczne
 • Technika oraz stopień trudności wykonania
 • Estetyka wykonania

Ogłoszenie wyników

 • Wyniki zostaną ogłoszone dnia 27 marca 2017 roku

Zapraszamy serdecznie do udziału

Wychowawcy świetlicy szkolnej


Świetlicowy Konkurs Recytatorski: „Wiosno, ach to Ty!”

Regulamin konkursu:

Uczestnicy

Uczniowie klas I- IV uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Zadaniem uczestników jest

Prezentacja dowolnego wiersza o tematyce wiosennej.

Cel konkursu

 • Popularyzacja poezji związanej z tematyką wiosenną
 • Rozwijanie wrażliwości na twórczość poetycką
 • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów
 • Rozwijanie zainteresowań poezją
 • Pobudzenie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci

 

Termin składania prac

 • Świetlicowy Konkurs Recytatorski „Wiosno, ach to Ty! ”, odbędzie się w poszczególnych grupach podczas zajęć świetlicowych – eliminacje
 • Zgłoszenia przyjmują wychowawcy świetlicy do dnia 17 marca 2017 roku
 • Termin eliminacji: od 20 do 28 marca 2017 roku

Kryteria oceny

 • Dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie
 • Interpretacja tekstu
 • Kultura słowa
 • Ogólny wyraz artystyczny: uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój itp.

Ogłoszenie wyników

 • Wyniki zostaną ogłoszone dnia 29 marca 2017 roku

Zapraszamy serdecznie do udziału

Wychowawcy świetlicy szkolnej


Świetlicowy konkurs plastyczny „Królestwo Pani Zimy”

Wyniki:

KLASY I

Natalia Golenia

Alicja Hołań

Julia Krząstek

KLASY II

Alicja Dąbrowska

Magdalena Kubiak

Mateusz Małyska

Karolina Michalik

Weronika Niemiec

Emilia Pytel

Julia Szydłowska

Laura Wesołowska

KLASY III

Wincenty Baścik

Julia Całka

Martyna Chronowska - Łopuch

Łucja Gilowska

Jagoda Ingram

Emilia Majer

Zuzanna Mitura

Bartosz Ochniak

Gabriela Owoc

Maria Przepióra

Wszystkim wygranym gratulujemy!


KONKURS PLASTYCZNY „Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta…”

NAGRODY:

KL.I

Małgorzata Baran

Marta Bubula

Natalia Golenia

Laura Górska

Alicja Hołań

Monika Król

Piotr Król

Julia Krząstek

Matylda Lach

Jagoda Ociepka

Zuzanna Śliwa

Franciszek Tuleja

Piotr Wydrych

KL.II

Adam Chowaniec

Karolina Michalik

Martyna Michniewicz

Emilia Nowak

Anna Waszkiewicz

Anita Woźniak

KL.III

Oskar Bała

Michał Brylicki

Jagoda Ingram

Zuzanna Mitura

Zuzanna Sroczyk

Oliwia Suder

Aleksander Trybulec

Milena Wach

Bartosz Zarębski

KL.IV

Anna Duda

Barbara Migas

 


Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Już na płatkach śniegu przyfrunęły święta”

REGULAMIN KONKURSU


Organizator: Świetlica Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Komandosów 2930-334 Kraków

Warunki uczestnictwa
-   w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej
-   zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest stworzenie ilustracji o tematyce świątecznej
-   praca powinna być płaska w formacie A4 lub A3 wykonana z elementów trwałych

Celem konkursu jest:
-  rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych,
-  rozwijanie wyobraźni.

Każda praca plastyczna powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko ucznia,
- wiek ucznia,

Kryteria oceny prac plastycznych
- poziom artystyczny prac,
-  inwencja twórcza i pomysłowość w wykonaniu,
-  zgodność z tematem
-  staranność wykonania.

Terminy
Prace plastyczne należy dostarczyć do Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25
do 16 grudnia 2016 roku. Wyniki konkursu plastycznego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń świetlicy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!


Wyniki Świetlicowego Konkursu Plastycznego „Co jesień w koszu niesie?”

NAGRODY otrzymują:

KLASY I

Alicja Hołań

Martyna Kozłowska

Julia Krząstek

Zuzanna Wronkowska

KLASY II

Adam Chowaniec

Zuzanna Janik

Julia Kotulska

Michał Kowalczyk

Joachim Kuś

Weronika Niemiec

Lena Pucko

Klasy III

Weronika Bażan

Emilia Majer

Gabriela Owoc

Maryna Trushyna

Aleksander Trybulec

Zuzanna Sroczyk

Oliwia Suder

Natalia Wróblewska

Bartosz Zarębski

KLASY IV

Zuzanna Biały

W kategorii PRZEDSZKOLA nagrody otrzymują:

Karolina Binko – Przedszkole nr 67

Barbara Szczechowicz – Przedszkole nr 67

Antonina Wójcik – Przedszkole nr 67

Bruno Dobosz – „Podwawelskie Smyki”

Amelia Surma – Przedszkole nr 2

Michał Pawlus – Przedszkole nr 2

Zofia Zapałowska – Przedszkole nr 127

Nikola Lewandowska – Przedszkole nr 127

 


Wyniki Świetlicowego Konkursu Recytatorskiego „Co jesień w koszu niesie?”

KLASY I

I miejsce - Julia Krząstek

II miejsce - Andrzej Salawa

III miejsce - Zuzanna Wronkowska

Wyróżnienie

Matylda Lach

Piotr Król

Klasy III

I miejsce – Alan Chawrona

II miejsce – Emilia Majer

III miejsce – Patrycja Ryś

Wyróżnienie

Kacper Lesiewicz

Anna Przyborowska

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym!


Świetlicowy Konkurs Recytatorski „Co jesień w koszu niesie?”

REGULAMIN KONKURSU

Uczestnicy:
Uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną z klas I- IV.

Warunki uczestnictwa

-   konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I, II i III i IV,
-   warunkiem udziału jest recytacja wybranego przez uczestnika wiesza o tematyce jesiennej.

Cele konkursu
-  popularyzacja poezji dla dzieci,
-  rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
-  odkrywanie i rozwijanie uzdolnień artystycznych wśród uczniów,
-  rozwijanie zainteresowań poezją.

Kryteria oceny

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
-   dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,
-   interpretacja tekstu,
-   kultura słowa,
-   ogólny wyraz artystyczny ( uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

Organizator:
Wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej nr 25 w Krakowie

Terminy
Szkolny Konkurs Recytatorski „Co jesień w koszu niesie” odbędzie się w poszczególnych grupach podczas zajęć świetlicowych w tygodniu od 17.10.2016 do 21.10.2016.

Zgłaszać chęć uczestnictwa należy do 13.10.2016 u wychowawców świetlicy.


Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Co jesień w koszu niesie?”

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:
Świetlica
Szkoła Podstawowa Nr 25
ul. Komandosów 29
30-334 Kraków


Warunki uczestnictwa
-   w konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie uczęszczający na świetlicę szkolną oraz dzieci z przedszkoli współpracujących ze Szkołą Podstawową Nr 25,
-   zadaniem uczestników konkursu plastycznego jest stworzenie ilustracji do dowolnie wybranego wiersza o tematyce jesiennej,
-   praca powinna być płaska w formacie A4 lub A3 wykonana z elementów trwałych

Celem konkursu jest:
-  popularyzacja poezji wśród dzieci,
-  rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie,
-  rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych,
-  rozwijanie wyobraźni.

Każda praca plastyczna powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko ucznia,
- wiek ucznia,
- nazwisko autora i tytuł wiersza

Kryteria oceny prac plastycznych

- poziom artystyczny prac,
-  inwencja twórcza i pomysłowość w wykonaniu,
-  zgodność z tematem
-  staranność wykonania.

Terminy
Prace plastyczne należy dostarczyć do Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25
do 13 października 2016 roku. Wyniki konkursu plastycznego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń świetlicy (uczestnicy z przedszkoli zostaną powiadomieni drogą telefoniczną).

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 


KONKURS PLASTYCZNY: ILUSTRACJA DO UTWORU LUDWIKA JERZEGO KERNA

 

Na konkurs wpłynęło prac 112.

Nagrodzeni:

Przedszkole Podwawelskie Smyki

KORSZULA HANIA

LUDWIKOWSKA LENA

WOŁEK AGNIESZKA

DZIARMAGOWSKI ANTONI

DOBOSZ BRUNO

JĘDRYKA OLIWIER

KUŚMIEREK MATEUSZ

PROTIC ANITA

ZABIERZOWSKA OLA

DYBAŁA NIKODEM

Przedszkole 127

NATALIA WROŃSKA

ALICJA HOŁAŃ

MICHALINA KRAPCZYK

KATARZYNA GAJEWSKA

HUBERT KONOPACKI

ALEKSANDRA ŚLUSARCZYK

NIKOLA LEWANDOWSKA

JULIA ŁATKA

KL.I

ZOFIA WOROTNIAK

MARTA GALIŃSKA

LILIANNA BEDNARZ

MAJA HARPULA

MARIA STROJNY

MIŁOSZ MICHERDA

GABRYSIA MGŁOSIEK

ŁUKASZ GATLIK

ZOFIA WAKTOR

KL.II

EMILIA MAJER

KACPER SKAŁKA

BARTOSZ ZARĘBSKI

BARTOSZ OCHNIAK

WINCENTY BAŚCIK

MARLENA GAJEWSKA

DARIA STAŃDA

ANNA PRZYBOROWSKA

JULIA CAŁKA

KL.III

JULIA HOJDAK

ZUZANNA BIAŁY

BARTOSZ SOŚNIAK

KAROLINA BADLIK

MILENA GRĘPKA

ANNA DUDA


Świetlicowy Konkurs "Zwyczaje Wielkanocne"

REGULAMIN KONKURSU

Organizator:

Świetlica

Szkoła Podstawowa nr 25

ul. Komandosów 29

30-334 Kraków

Warunki uczestnictwa

Podczas zajęć świetlicowych w marcu będziemy poznawać zwyczaje ludowe związane z okresem wiosennym i Świętami Wielkanocnymi takie jak: marzanna, chodzenie z gaikiem i kurkiem, palmy wielkanocne, Pucheroki, Emaus i Rękawka. Świetlicowy Konkurs „Zwyczaje wielkanocne” został podzielony na dwie części. Zadaniem uczestników pierwszej części konkursu jest ilustracja wybranego zwyczaju. Zadaniem uczestników biorących udział w drugiej części konkursu jest wykazanie się wiedzą na temat zwyczajów wielkanocnych podczas quizu. W konkursie mogą brać udział dzieci z klas I – VI uczęszczające na świetlicę szkolną.

Celem konkursu jest:

- wyrobienie własnej inwencji twórczej w zdobnictwie ludowym, poszerzenie i popularyzowanie wiedzy wśród dzieci i młodzieży o tradycjach, zwyczajach i obrzędach związanych z małopolską,

- rozwijanie zdolności plastycznych i manualnych,

- rozwijanie wyobraźni. Każda praca plastyczna powinna zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko ucznia,

- wiek ucznia,

Kryteria oceny prac plastycznych:

- poziom artystyczny prac,

- inwencja twórcza i pomysłowość w wykonaniu,

- zgodność z tematem (wiedza na temat zwyczajów wielkanocnych),

- staranność wykonania.

Terminy

Prace plastyczne należy dostarczyć do Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25

do 21 marca 2016 roku, quiz z wiedzy o zwyczajach wielkanocnych zostanie przeprowadzony podczas zajęć świetlicowych pod koniec marca. Wyniki konkursu plastycznego i quizu zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń świetlicy.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

Wychowawcy Świetlicy szkolnej


Wyniki Świetlicowego Konkursu Plastycznego „Zwyczaje wielkanocne”

W dniu 21 marca 2016 roku jury w składzie: Urszula Bułas, Beata Gębska, Magda Litewka, Małgorzata Kowalska, Katarzyna Wrońska dokonało oceny prac zgłoszonych w Świetlicowym Konkursie Plastycznym „Zwyczaje wielkanocne”. Jury wzięło pod uwagę  staranność wykonanych prac i zgodność z tematem (wiedza na temat zwyczajów wielkanocnych). Na konkurs wpłynęły 34 prace. Poniżej przedstawiamy listę uczniów nagrodzonych.

NAGRODY OTRZYMUJĄ:

 


Klasy I
Liliana Bednarz
Alicja Dąbrowska
Marta Galińska
Julia Kotulska
Gabriela Mgłosiek
Angelika Michalik
Natalia Porębska
Julia Szydłowska
Zofia Waktor
Zofia Worotniak


Klasy II
Weronika Bażan
Daria Stańda
Anna Przyborowska
Patrycja Ryś
Bartosz Zarębski

Klasy III
Jagoda Czapik
Anna Duda
Tymoteusz Duda
Natalia Gorczyca
Milena Kurowska
Barbara Michałek
Jarema Muller
Alicja Szpakiewicz

W ramach konkursu odbył się również Quiz wiedzy o zwyczajach wielkanocnych. Poniżej przedstawiamy listę uczniów, którzy wykazali się największą wiedzą dotyczącą zwyczajów wielkanocnych i zdobyli największą ilość punktów. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Klasy I

Maja Biały
Emilia Dybała
Weronika Niemiec
Julia Rudnik

Klasy II
Natalia Boligłowa
Emilia Majer


Wyniki konkursu "Bajkowa Zima"

Na konkurs „Bajkowa Zima” uczniowie uczęszczający do świetlicy naszej szkoły wykonali 67 prac plastycznych.

Nagrody otrzymało 23 uczniów:

KLASA I
1. Marta Galińska
2. Emilia Dybała
3. Zofia Waktor
4. Julia Stróżykowska
5. Amelia Śniegowska
6. Martyna Michniewicz

KLASA II
7. Weronika Bażan
8. Anna Przyborowska
9. Zuzanna Mitura
10. Julia Całka
11. Aleksander Trybulec
12. Nicholas Łabuzek
13. Aleksandra Czernecka
14. Oliwia Kęskiewicz

KLASA III
15. Zofia Ruszczyk
16. Natalia Bator
17. Kajetan Jeleński
18. Radosław Skowron
19. Magdalena Romek
20. Zuzanna Biały
21. Barbara Michałek
22. Anna Duda

KLASA VI
23. Ewa Ochniak

Wszystkim UCZESTNIKOM oraz NAGRODZONYM serdecznie GRATULUJEMY!

Wychowawcy Świetlicy Szkolnej


Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie przy ul. Komandosów 29 zapraszają do udziału w konkursie plastycznym Bajkowa Zima

Regulamin konkursu

Cel konkursu

 • Propagowanie czytelnictwa bajek wśród uczniów
 • Pobudzenie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci
 • Rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych
 • Doskonalenie sprawności manualnych

Uczestnicy

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • Uczniowie klas I-III uczęszczający do świetlicy szkolnej
 • Uczniowie klas IV-VI uczęszczający do świetlicy szkolnej

Technika wykonania prac

 • Pracę można wykonać techniką dowolną: malunek, rysunek, wyklejanka, wydzieranka, grafika, collage
 • Pracę należy wykonać w formacie A3 lub A3
 • Praca powinna być wykonana indywidualnie
 • Każdy uczeń może wykonać dowolną ilość prac

Termin składania prac

 • Prace powinny być czytelnie podpisane na odwrocie
 • Termin składania prac upływa dnia 22 lutego 2016 roku

Ocena prac

 • Dobór tematyki
 • Pomysłowość
 • Walory artystyczne
 • Technika oraz stopień trudności wykonania
 • Estetyka wykonania

Ogłoszenie wyników

 • Wyniki zostaną ogłoszone dnia 29 lutego 2016 roku

Zapraszamy serdecznie do udziału

Wychowawcy świetlicy szkolnej


Konkurs „O jednej porze, raz do roku, zimowej nocy..”

Nagrodzeni:
Klasy I: Lilianna Bednarz, Maja Biały, Emilia Dybała, Helena Krzemieńska, Martyna Michniewicz,  Weronika Niemiec, Anna Waszkiewicz.
Klasy II: Oskar Bała, Antonina Federowicz, Natalia Grzech, Jessica Kąkalec, Oliwia Kęskiewicz, Magdalena Plewako.
Klasy III: Zofia Giebuta, Kajetan Jeleński,  Natalia Mędrek, Paweł Piskor – Ignatowicz, Maciej Rokitka, Patrycja Skuta.
Klasy IV: Aleksandra Świstak
Klasy V:  Zofia Kraus


Regulamin konkursu plastycznego – „O jednej porze, raz do roku, zimowej nocy…”

Organizator:

Konkurs organizowany jest przez wychowawców świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 25, ul. Komandosów 29 w Krakowie.

Cel Konkursu:

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV- VI oraz grup sześciolatków w Przedszkolach.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa, numer i nazwa placówki, numer  telefonu opiekuna.

4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3, płaska,  wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Warunki Konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) sześciolatki

b) klasy I - III

c) klasy IV-VI

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 15.12.2015 r.

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa

2 Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się 21.12. 2015r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Zapraszamy

Wychowawcy świetlicy szkolnej


WYNIKI KONKURSU „MOJA GRA PLANSZOWA”

NAGRODY

Aleksandra Czernecka

Olaf Chodak

Karol Hołań

WYRÓŻNIENIA

Michał Brylicki

Wiktor Gaj

Bruno Ociepka

Jarema Muller

Mateusz Gałecki

Maciej Rokitka

Tymon Krzyszkowski

Antonia Broszkiewicz

Katarzyna Buczek

Irena Giebuta

Zofia Giebuta

Michał Mazur


KONKURSY ŚWIETLICOWE

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KONKURSY PLASTYCZNE:

PAŹDZIERNIK: „Świat malowany kolorami jesieni”

LISTOPAD: „Moja gra planszowa”

GRUDZIEŃ: „O jednej porze, raz do roku, zimowej nocy…”

LUTY: „Bajkowa zima”

MARZEC: „Krakowskie tradycje wielkanocne”

KWIECIEŃ: „Twórczość Ludwika Jerzego Kerna”

MAJ, CZERWIEC: „Kocham Cię Polsko”

 

CAŁOROCZNY KONKURS DOBREGO ZACHOWANIA:

„POMOCNA   DŁOŃ”

ZAPRASZAMY

Regulamin konkursu plastycznego –

„Świat malowany kolorami  jesieni”

 

Organizator:

Konkurs organizowany jest przez wychowawców świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 25, ul. Komandosów 29 w Krakowie.

 

Cel Konkursu:

1. Celem Konkursu jest rozwijanie aktywności twórczej dzieci.

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

3. Uwrażliwianie dzieci na otaczającą przyrodę i zmieniające się pory roku.

 

Założenia organizacyjne:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III, IV- VI oraz grup sześciolatków w Przedszkolach.

2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną , wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę.

3. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa, numer i nazwa placówki, numer  telefonu opiekuna.

4. Praca powinna być wykonana na kartonie o formacie A 3, płaska,  wykonana techniką: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage.

5. Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

 

Warunki Konkursu:

1. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:

a) sześciolatki

b) klasy I - III

c) klasy IV-VI

2. Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 23.10.2015 r.

 

Zasady przyznawania nagród:

1. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa

2.  Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna

3. Ogłoszenie wyników odbędzie się na początku listopada 2015r.

4. Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.

Zapraszamy

Wychowawcy świetlicy szkolnej

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO

„ŚWIAT MALOWANY KOLORAMI JESIENI”

Dnia 28 października komisja konkursowa w składzie: Urszula Bułas, Magdalena Litewka i Katarzyna Wrońska wyłoniła zwycięzców konkursu:

W kategorii  sześciolatków  nagrody otrzymali:

Jan Gronowski – Przedszkole Nr 71

Maja Regulska – Przedszkole Nr 71

Ewa Sowa -  Przedszkole Nr 71

Weronika Wincel – Przedszkole Nr 71

Alicja Hołań – Przedszkole Nr 127

Antoni Martyniuk Przedszkole Nr 127

W kategorii  klas I - III  nagrody otrzymali:

Karolina Świstak – kl. I

Helena Krzemińska - kl. I

Amelia Śniegowska-  kl. I

Antonina Tuleja- kl. II

W kategorii  klas I - III  wyróżnienia  otrzymali:

Adam Chowaniec – kl. I

Alicja Dąbrowska – kl. I

Marta Galińska – kl. I

Magdalena Kubiak – kl. I

Gabriela Mgłosiek – kl. I

Martyna Michniewicz – kl. I

Weronika Niemiec – kl. I

Szymon Płaziński – kl. I

Lazar Protic – kl. I

Emilia Pytel – kl. I

Zofia Waktor – kl. I

Anna Waszkiewicz – kl. I

Laura Wesołowska kl. – I

Weronika Bażan – kl. II

Julia Całka – kl. II

Natalia Grzech – kl. II

Magdalena Plewako – kl. II

Zuzanna Pluta – kl. II

Zuzanna Sroczyk – kl. II

Daria Stańda – kl. II

Anna Duda – kl. III

Barbara Michałek – kl.III

W kategorii  klas IV – VI  wyróżnienia  otrzymali:

Patrycja Antoniewicz

Natalia Ludwikowska

WYNIKI KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Z krainy czarów nie wagaruj”

„Z krainy czarów nie wagaruj,
przed bajką nie zamykaj drzwi,
kto chce choć trochę świat rozjaśnić,
ten szuka baśni, tak jak my!”

Wanda Chotomska „Z krainy czarów nie wagaruj”

W dniu 4 listopada 2015 jury w składzie Urszula Bułas, Krystyna Wróbel i Katarzyna Wrońska wysłuchało recytacji wierszy autorstwa Wandy Chotomskiej w wykonaniu wychowanków świetlicy Szkoły Podstawowej nr 25 w Krakowie. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas I, II i III. Jury wyłoniło uczniów nagrodzonych i wyróżnionych.

 

NAGRODY otrzymują:

Karolina Świstak z klasy I za recytację wiersza „Motyle”

Alan Chawrona z klasy II za recytację wiersza „Kurczę blade”

Igor Jędrysiak z klasy II za recytację wiersza „Makaron”

 

WYRÓŻNIENIA otrzymują:

Jadwiga Balon z klasy I za recytację wiersza „Z krasnalem jest dobrze”

Kornelia Bulińska z klasy I za recytację wiersza „Pompa”

Alicja Dąbrowska z klasy I za recytację wiersza „Mysia mowa”

Helena Krzemińska z klasy I za recytację wiersza „Motyl”

Weronika Niemiec z klasy I za recytację wiersza ”Kurczę blade”

Emilia Pytel z klasy I za recytację wiersza” Kurczę blade”

Amelia Śniegowska z klasy I za recytację wiersza „Cyrkowa orkiestra”

Emilia Majer z klasy II za recytację wiersza

Antonia Broszkiewicz z klasy III za recytację wiersza „Herbatka”

Katarzyna Buczek z klasy III za recytację wiersza „Kawka”

Barbara Michałek z klasy III za recytację wiersza „Literki”

Barbara Migas z klasy III za recytację wiersza „Gdyby tygrysy jadły irysy”

WYNIKI KONKURSU

„MOJA GRA PLANSZOWA”

NAGRODY

Aleksandra Czernecka

Olaf Chodak

Karol Hołań

WYRÓŻNIENIA

Michał Brylicki

Wiktor Gaj

Bruno Ociepka

Jarema Muller

Mateusz Gałecki

Maciej Rokitka

Tymon Krzyszkowski

Antonia Broszkiewicz

Katarzyna Buczek

Irena Giebuta

Zofia Giebuta

Michał Mazur

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.