Dziennik elektroniczny

Dziennik elektroniczny SP25

Platforma e-learningowa

sp25.eklasa.edu.pl

Dzwonki

 1. 8:00 - 8:45
 2. 8:55 - 9:40
 3. 9:50 - 10:35
 4. 10:45 - 11:30
 5. 11:40 - 12:25
 6. 12:45 - 13:30
 7. 13:50 - 14:35
 8. 14:45 - 15:30
 9. 15:40 - 16:25
 10. 16:25 - 17:10
 11. 17:10 - 17:55
 12. 17:55 - 18:40

Polecamy

www.bip.krakow.pl

www.efs.gov.pl

www.ore.edu.pl

www.6latki.men.gov.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.portaledukacyjny.krakow.pl

www.prezydencjaue.gov.pl

www.wartobycdobrym.pl

www.uniwersytetdzieci.pl

http://krakow.pl/budzet

https://naszeszkoly.krakow.pl/

http://mapadotacji.gov.pl/

EFS

Akademia Młodych Matematyków

Projekt Diament

Radosna szkoła

Pierwsze uczniowskie doświadczenia - drogą do wiedzy

Pracownie komputerowe dla szkół

www.indywidualizacja.edu.pl

Plan zajęć realizowany w SP25

Opis projektu

SP 25 Kraków

Warto zobaczyć

Gimnazjum Nr 21 w Krakowie

 

Szkoły Odkrywców Talentów

PDF Drukuj Email
Wpisany przez Michał Hryniewiecki   

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 25 w Krakowie

1.    Świetlica jest miejscem pracy i wypoczynku uczniów naszej szkoły. Prowadzone są w niej zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne. Grupa świetlicowa wynosi do 25 uczniów.
2.    Do świetlicy mogą uczęszczać uczniowie szkoły podstawowej, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców lub w wyniku innych okoliczności rodziców pracujących oraz mających szczególną sytuację.
3.    Kwalifikacja ucznia do świetlicy następuje na podstawie wypełnionej przez rodziców Karty Zapisu Dziecka.
4.    Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6.30 – 17.00.
5.    Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny 17.00.
6.    Wszelkie samodzielne wyjścia dziecka ze świetlicy do domu, muszą być potwierdzone informacją pisemną, zawierającą godzinę wyjścia, datę i podpis rodzica. 
7.    Rodzice zgłaszają pisemnie na Karcie Zapisu osoby, które są uprawnione do odbioru dziecka.
8.    Przyjście opiekuna po dziecko jest jednoznaczne z jego odebraniem ze świetlicy.
9.    Należy bezwzględnie zgłosić wychowawcom świetlicy przewlekłe choroby dziecka i związane z nimi zalecenia lekarskie.
10.    W świetlicy dzieci uczestniczą w zajęciach świetlicowych według Ramowego Planu Dnia oraz Tygodniowych Tematów Zajęć.
11.    Uczniowie w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń wychowawców oraz respektowania ustalonych zasad zachowania.
12.    Za szkody materialne celowo wyrządzone przez dziecko odpowiadają rodzice. 
13.    Dzieci mogą same wychodzić do toalety, stołówki szkolnej,  biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu wychowawcy.
14.    Rodzic jest zobowiązany zgłosić godziny i rodzaj zajęć dodatkowych, prowadzonych na terenie szkoły, w których uczestniczy jego dziecko.
15.   Uczniowie za wzorowe zachowanie będą otrzymywać  pochwałę.
16.   Uczniowie za nieodpowiednie zachowanie będą otrzymywać  upomnienie.  
17.    Podczas odpowiedniej pogody zajęcia świetlicowe odbywają się na terenie podwórka szkolnego. Dzieci mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez wychowawców świetlicy. Powinny posiadać odpowiedni ubiór do zabaw na świeżym powietrzu. Wychowawcy nie odpowiadają za zniszczone, pobrudzone bądź zgubione ubrania uczniów.
18.    Do świetlicy dzieci mogą przynosić swoje gry lub zabawki (bezpieczne) wyłącznie na własną odpowiedzialność. 
19.    Wszelkie sprawy indywidualne dotyczące pracy świetlicy, uwagi i propozycje należy zgłaszać bezpośrednio wychowawcom świetlicy codziennie od 6.30 do 17.00.

20. Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny.

 


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla templates web hosting Valid XHTML and CSS.