Rodzinny konkurs fotograficzny

 

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Odznaczenia dla Klubu Sportowego PODWAWELSKI

Dnia 09.10.2018 r. Klub Sportowy PODWAWELSKI otrzymał od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego odznakę Honoris Gratia. To szczególne wyróżnienie przyznawane jest osobom i organizacjom zasłużonym dla miasta Krakowa. Działalność Klubu na rzecz dzieci i młodzieży, aktywizacja dorosłych oraz liczne sukcesy krajowe i międzynarodowe zadecydowały o nominacji Klubu przez Radę Dzielnicy 8 do prezydenckiego odznaczenia.

We wrześniu 2018 roku Klub PODWAWELSKI otrzymał również medal Polonia Minor i puchar za działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Wyróżnienia wręczał członek zarządu województwa małopolskiego pan Grzegorz Lipiec.

Szkoła Podstawowa NR 25 w Krakowie współpracuje z Klubem PODWAWELSKI od 2008 roku w zakresie rekrutacji i szkolenia sportowego w klasach o profilu sportowym. Serdecznie gratulujemy!

 

Występ uczniów SP nr 25 na 3 Krakowskim Forum Sportu – 8 września 2018 r.

Sobotnie pokazy na 3 Krakowskim Forum Sportu organizowanym przez ZIS Kraków przyniosły wiele niezapomnianych emocji. Świetnie zaprezentowała się Formacja Fire Girls z klasy sportowej 4a. Jej występ został zarejestrowany przez TV Kraków:

https://telewizja.krakow.pl/?videos=3-krakowskie-forum-sportu

Dziewczyny dosłownie "zapaliły parkiet". Doskonałe występy absolwentów klas sportowych również przyciągnęły tłumy widzów, którzy tym razem podziwiali umiejętności akrobatyczne młodych artystów.

Harmonogram spotkań z rodzicami w dniu 17 września 2018 r.

Godz. 17.00

kl. 1a – s. 62, kl. 1b – s. 53, kl. 1c – s. 52

kl. 2a – s. 59, kl. 2b – s. 60, kl. 2c – s. 61

kl.4a – s. 42, kl. 4b – s.36, kl. 4c – s. 37, kl. 4d – s.49

kl. 5a – s. 41, kl. 5b – s.48, kl. 5d – s. 38 kl.

6a – s.39, kl. 6b – s.4, kl. 6c – s.47, kl. 6d – s.8 kl.

7a – s. 13, kl. 7b – s.3 kl.

8a – s. 11, kl. 8b – s. 7 kl.

3A – s.9, kl. 3B – s.1, kl. 3C – s.12, kl. 3D – s. 5

Spotkanie Rodziców uczniów kl. 5c odbędzie się w innym terminie.

Godz. 18.00

kl. 3a – s.61, kl. 3b – s.60

kl. 8c – s.8, kl. 8d – s. 3

3 Krakowskie Forum Sportu

Już w tę sobotę będziemy mogli podziwiać uczniów SP25 i zawodników KS PODWAWELSKI podczas pokazów tanecznych na 3 Krakowskim Forum Sportu. Zapraszamy pod scenę w samo południe. Bądźcie z nami 8 września (sobota) na terenie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana, https://www.zis.krakow.pl/8-wrzesnia-zapraszamy-na-3-krakowskie-forum-sportu

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Godz. 9.00 – klasy: III, VII, VIII oraz oddz. gimnazjalne;

Godz. 10.00 – klasy: IV, V, VI;

Godz. 11.00 – klasy: I, II.

Msze Święte:

Godz. 8.15 – dla klas VII, VIII i oddz. gimnazjalnych;

Godz. 9.15 – dla klas IV – VI;

Godz. 10.00 – dla klas I - III.

Godz. 9.00

Kl. 3a

s.60

Kl. 3b

s.61

Kl. 7a

s.13/nowe skrzydło/

Kl. 7b

s. 4/nowe skrzydło/

Kl. 8a

s. 11/nowe skrzydło/

Kl. 8b

s.7/nowe skrzydło/

Kl. 8c

s. 8/nowe skrzydło/

Kl. 8d

s.3/nowe skrzydło/

Kl. 3A

s. 9/nowe skrzydło/

Kl. 3B

s. 1/nowe skrzydło/

Kl. 3C

s.12/nowe skrzydło/

Kl. 3D

s.5/nowe skrzydło/

Godz. 10.00

Kl. 4a

s.42

Kl. 4b

s. 36

Kl. 4c

s.37

Kl. 4d

s. 49

Kl. 5a

s.3/nowe skrzydło/

Kl. 5b

s. 48

Kl. 5c

s. 41

Kl. 5d

s. 38

Kl. 6a

s. 39

Kl. 6b

s.4/nowe skrzydło/

Kl. 6c

s.47

Kl. 6d

s.8/nowe skrzydło/

Godz. 11.00

Kl. 2a

s.59

Kl. 2b

s. 60

Kl. 2c

s. 61

Godz. 11.00 sala gimnastyczna

Kl. 1a

s.62

Kl. 1b

s.53

Kl. 1c

s. 52