Informacje ogólne

Świetlica jest otwarta codziennie w godzinach od 6:30 do 17.00.

Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci. Są to zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów oraz zajęcia zapewniające ich prawidłowy rozwój psychofizyczny.

Zapisy uczniów do świetlicy odbywają się od początku czerwca   na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka. Wypełnione karty zapisu należy złożyć u wychowawców świetlicy
do 14 września.

Obiady dla dzieci przebywających w świetlicy wydawane są w jadalni o godzinie 11.45 oraz o 12.45.

Pobyt dziecka w świetlicy jest bezpłatny.

Świetlica jest integralną częścią szkoły, zatem materiały potrzebne do realizacji zadań świetlicy są finansowane z jej budżetu. Chcąc wzbogacić zasoby materiałów pomocniczych, papierniczych, zabawek i gier planszowych oraz innych środków służących urozmaiceniu zajęć, świetlica korzysta ze wsparcia Rady Rodziców.

Z inicjatywy Rady Rodziców zbierane są dobrowolne wpłaty na realizację działań w świetlicy.  Proponowana kwota, to 5 zł miesięcznie, kierowana ze względów organizacyjnych w postaci wpłaty rocznej lub półrocznej. Wpłaty można dokonywać na konto Rady Rodziców z dopiskiem – świetlica. Z upoważnienia Rady Rodziców również wychowawcy świetlicy szkolnej mogą przyjmować dobrowolne wpłaty na zakup potrzebnych materiałów dla dzieci.

Ramowy plan dnia

06:30 – 08:00    Zbieranie się dzieci w świetlicy, gry stolikowe, przygotowanie do lekcji
08:00 – 08:45    Ciche zajęcia własne, gry stolikowe, odrabianie zadań domowych
08:45 – 09:00    Porządkowanie sali, układania gier, klocków
09:00 – 09:50    Zajęcia tematyczne: plastyczne, teatralne, muzyczne, sprawnych rąk
09:50 – 10:35    Zajęcia czytelnicze/ Zabawy ruchowe
10:45 – 11:30    Zabawy ruchowe / Zajęcia czytelnicze
11:30 – 11:45    Porządkowanie sali
11:45 – 12:20    Obiad – dyżur wychowawcy w stołówce / Zabawy ruchowe
12:25 – 12:45    Zbieranie się dzieci w świetlicy
12:45 – 13:10    Obiad – dyżur wychowawcy w stołówce / Zabawy stolikowe
13:10 – 13:30    Zajęcia czytelnicze
13:30 – 14:35    Odrabianie zadań domowych, zajęcia tematyczne
14:35 – 15:30    Zabawy ruchowe/ Gry stolikowe
15:30 – 16:25    Gry stolikowe / Zabawy ruchowe
16:25 – 17:00    Zbieranie się dzieci w świetlicy, zabawy konstrukcyjne, gry planszowe, zabawy indywidualne i grupowe według zainteresowań dzieci, porządkowanie sali

Roczny plan pracy

WRZESIEŃ
1. Wakacyjne wspomnienia
2. Bezpieczna zabawa w świetlicy
3. Świetlicowy savoir – vivre – jak się poznać i polubić
4. Nadchodzi kolorowa jesień

PAŹDZIERNIK
1. Porozmawiajmy o zwierzętach
2. Dzień nauczyciela serca rozwesela
3. Jesienny spacer
4. Niesamowity wszechświat

LISTOPAD
1. Ja i moja rodzina
2. Historia Polski w legendach
3. Nowe kolekcje na jesień – z wycinanki na wybieg
4. Przyjaciel wszystkich – pluszowy miś
5. Pomysły na deszczowe dni

GRUDZIEŃ
1. „A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna…”
2. Zanim przyjdą święta
3. Nad światem cicha noc

STYCZEŃ
1. Noworoczne postanowienia
2. Baśniowe stwory
3. Zimowe wieczory z babcią i dziadkiem
4. Tropimy ślady na śniegu
5. Palcem po mapie – krainy wiecznego śniegu

LUTY
1. Wesołe i bezpieczne ferie
2. Kraków moje miasto

MARZEC
1. Ja jako naukowiec
2. W zdrowym ciele zdrowy duch
3. Powitanie wiosny
4. Tradycje świąt Wielkanocnych

KWIECIEŃ
1. Kwiecień plecień
2. W krainie owadów
3. Tajemnice lasu
4. Z ekologią za pan brat

MAJ
1. Polska moja ojczyzna
2. Urok kwitnących sadów
3. Życiodajna woda
4. Odkrywanie świata zawodów – od marzeń do celu
5. Książka moim przyjacielem

CZERWIEC
1. Dzieci z różnych stron świata
2. Podróż za jeden uśmiech
3. Wakacyjne rady i przestrogi
 

Godziny pracy wychowawców świetlicy

mgr Magda Bulanda

13 h

mgr Beata Gębska

26 h

mgr Małgorzata Kowalska

26 h

mgr Anna Poręba

26 h

mgr Katarzyna Wrońska

26 h

PONIEDZIAŁEK

6:30 – 9:50

(3 h 20 min)

11:30 – 17:00

(5,5 h)

11:30 – 16:10

(4 h 40 min)

11:30 – 16:30

(5 h)

11:30 – 16:30

(5 h)

WTOREK

6:30 – 9:00

(2,5 h)

11:30 – 16:45

(5 h 15 min)

11:30 – 17:00

(5,5 h)

11:30 – 16:00

(4, 5 h)

9:00 – 10:45

11:30 – 16:30

(6 h 45 min)

ŚRODA

6:30 – 8:30

(2 h)

12:25 – 16:45

(4 h 20 min)

12:25 – 16:30

(4 h 5 min)

8:30 – 16:00

(7,5 h)

12:20 – 17:00

(4 h 40 min)

CZWARTEK

6:30 – 8:20

(1h 50 min)

9:25 – 10:45

11:30 – 16:30

(6 h 20 min)

8:20 – 11:30

12:25 – 16:00

(6 h 45 min)

12:25 – 16:25

(4h)

12:25 – 17:00

(4 h 35 min)

PIĄTEK

6:30 – 9:50

(3 h 20 min)

12:25 – 17:00

(4 h 35 min)

11:30 – 16:30

(5 h)

11:30 – 16:30

(5 h)

11:30 – 16:30

(5 h)