Kalendarz roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2017 r.

Ferie zimowe

12.02 – 25.02.2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03 – 03.04. 2018 r.

Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

Wyjazd na zieloną szkołę

21 -25 maja 2018 r. (bez sobót i niedziel)

I półrocze

04.09.2017 r. – 26.01.2018 r.

II półrocze

29.01. 2018 r. – 22.06.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

30.04, 2.05, 04.05.2018 r., 01.06.2018 r.

Egzaminy gimnazjalne

18.04.2018 r. GH
19.04.2018 r. GMP
20.04.2018 r. GJ