Kalendarz roku szkolnego

Zimowa przerwa świąteczna

23.12 – 31.12.2018 r. (dyżury opiekuńcze 27.12., 28.12)

Ferie zimowe

14.01.2019 r.– 25.01.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18. 04. – 23.04. 2019 r. (dyżury opiekuńcze 18.04., 23.04.)

Zakończenie roku szkolnego

 21.06.2019 r.

Termin wyjazdów na zielone szkoły i wycieczki

20 - 24 maja 2019 r. (bez  sobót i niedziel)

I półrocze

3.09.2018 r. – 11.01.2019 r.

II półrocze

28.01. 2019 r.  – 21.06.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

2 listopada, 2 maja, Egzamin ósmoklasisty - 15, 16, 17 kwietnia 2018 r.
(dyżury opiekuńcze zamiast zajęć dydaktycznych)

Egzaminy gimnazjalne

wyjścia klas:

10.04.2019 r. kl. 4 i 5

11.04.2019 r. kl. 6 i 7

12.04.2019 r. kl. 1 i 3

(w tych dniach będzie zmieniony podział godzin)