Klasy o profilu rock’n’roll akrobatyczny

Szkoła Podstawowa nr 25 w Krakowie w 2008 roku rozpoczęła współpracę z Klubem Sportowym PODWAWELSKI, która zaowocowała utworzeniem klasy o profilu rock’n’roll akrobatyczny. Współpraca dotyczy w szczególności ustalenia kryteriów szkolenia zawodników, uczestnictwa w zawodach, udostępnienia obiektów sportowych.

W klasach sportowych realizowany jest wieloletni program szkolenia dla sportów gimnastycznych zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Gimnastycznego. Do realizacji programu Klub udostępnia swój obiekt przy ul. Komandosów 21 w Krakowie. 

Program obejmuje:

- przygotowanie ogólnorozwojowe: wytrzymałość, szybkość, skoczność, gibkość, zwinność,  koordynacja;

-  elementy treningu akrobatyki sportowej;

-  elementy treningu gimnastyki podstawowej;

-  naukę i doskonalenie kroków i figur rock’n’rolla akrobatycznego;

-  gry i zabawy zespołowe;

-  elementy treningu mentalnego.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć sportowych wynosi min. 10 godzin lekcyjnych, w tym szkolenie ogólnorozwojowe.

Nasi trenerzy:

  • dr Dorota Lipka-Nowak – utytułowana zawodniczka Klubu, Mistrzyni Polski,  IV w Mistrzostwach Świata, trener wicemistrzów w Pucharze Świata kategorii młodzików, juniorów, seniorów,
  • mgr Szymon Szpulecki – utytułowany zawodnik Klubu, wielokrotny Mistrz Polski, finalista Pucharów Świata. Trener Mistrzów Polski, półfinalistów Pucharów Świata

Dzieci z klas sportowych są członkami Klubu Sportowego PODWAWELSKI, a rodzice są zobowiązani do wpłat miesięcznej składki członkowskiej ustalanej przez Zarząd na każdy rok. Dzieci z klas sportowych biorą udział w pokazach, zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, festiwalach i przeglądach tanecznych, mają możliwość udziału w obozach sportowych letnich i zimowych organizowanych przez Klub.

Kandydaci do klas sportowych powinni wykazać się:

  • bardzo dobrym stanem zdrowia, potwierdzonym badaniami lekarskimi (lekarz medycyny sportowej),
  • dobrą sprawnością fizyczną.

Uczeń klasy sportowej jest zobowiązany zaliczyć pozytywnie próbę sprawności fizycznej (Ustawa Prawo Oświatowe, Art. 157).

Próba sprawności fizycznej:

  • uproszczony test Eurofit – bieg wahadłowy 50 m, skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarską (1 kg) w tył z nad głowy, siady z leżenia tyłem - 30 sekund, skłon w przód z siadu prostego.

Uczniów niekwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii trenera prowadzącego zajęcia lub  opinii lekarza, przenosi się do klasy ogólnodostępnej.