Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W poniedziałek 25.09.2017 r. w naszej szkole odbyło się głosowanie, którego celem było wyłonienie Rady Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięli udział uczniowie klas 4-7 oraz 2 i 3 klas oddziałów gimnazjalnych. Na przewodniczącego SU kandydowało 15 osób. O tytuł Rzecznika Praw Ucznia ubiegało się 8 zgłoszonych wcześniej przez klasy przedstawicieli. W tygodniu poprzedzającym wybory trwała kampania wyborcza. Kandydaci m.in. poprzez plakaty i ulotki zachęcali do zagłosowania właśnie na nich.

Przewodniczącym szkoły została Aleksandra Batko (klasa 3 D gimnazjum), zastępcą przewodniczącego Mateusz Kordys (klasa 3B gimnazjum,) a Rzecznikiem Praw Ucznia Krzysztof Michalski (klasa 2C gimnazjum).

Funkcję sekretarza pełnić będzie Ziemowit Staniszewski (klasa 2 D gimnazjum).

Życzymy Samorządowi Uczniowskiemu owocnej pracy i samych sukcesów!