Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły -  mgr Barbara Pyzik

Wicedyrektor -  mgr Beata Kaczmarska, mgr Urszula Sawicka - Patrzałek
 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Mirosława Copiak

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Anna Dyl - Mikłas

mgr Dorota Idzik

mgr Magdalena Krzyszkowska

mgr Jolanta Przybylik

mgr Anna Siwulska

mgr Joanna Węgrzyn

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Magdalena Bartnik

mgr Dorota Kaleciak

mgr Katarzyna Małysa

mgr Katarzyna Ostruszka

mgr Dorota Sobol

mgr Magdalena Żywocka - Skrzypiec

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Katarzyna Giełżecka

mgr Marta Gurgul

mgr Barbara Mytych

mgr Alina Oleniacz

mgr Anna Szupryczyńska

mgr Karolina Zaborowska - Cetera

 

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Ewelina Doktór

mgr Bożena Hiller

mgr Iwona Tekielak

 

nauczyciele matematyki

mgr Barbara Buczek

mgr Barbara Galimska - Radożycka

mgr Dorota Grodzińska - Wandzilak

mgr Bożena Jeleńska

mgr Urszula Sawicka - Patrzałek

mgr Anna Wola

 

nauczyciele przyrody i bilogii

mgr Małgorzata Kaleta

mgr Magdalena Martyka

mgr Marta Tomków

 

nauczyciele fizyki

mgr Bożena Jeleńska

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciel chemii

mgr Anna Witaszyk

 

nauczyciel geografii

mgr Krzysztof Koza

 

nauczyciele zajęć komputerowych i informatyki

mgr Elżbieta Mochocka

mgr Aleksander Kielski

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Tomasz Hudzikiewicz

mgr Bożena Jeleńska

mgr Jan Pawłowski

 

nauczyciele zajęć technicznych

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciele plastyki

mgr Barbara Pyzik

mgr Ewa Rabsztyn

 

nauczyciele muzyki

mgr Grzegorz Bąk

mgr Beata Kaczmarska

 

nauczyciele WF

mgr Agata Augustynek

mgr Marzena Knapek

mgr Robert Marciniak

mgr Jacek Matyja

mgr Artur Szafraniec

mgr Barbara Szewczyk

 

nauczyciele historii

mgr Karolina Kulbicka

mgr Elżbieta Mochocka

mgr Alicja Szarecka

 

nauczyciele wos-u

mgr Karolina Kulbicka

mgr Alicja Szarecka

 

nauczyciele edb

mgr Barbara Niedzielska - Adler

 

katecheci

s. mgr Marta Majchrzak

mgr Magdalena Marzec

ks. mgr Paweł Palej

 

pedagog szkolny

mgr Janina Izdebska

mgr Krystyna Rostocka

 

wychowawcy świetlicy

mgr Urszula Bułas

mgr Beata Gębska

mgr Luiza Grabowska

mgr Marzena Knapek

mgr Małgorzata Kowalska

 

specjaliści terapii pedagogicznej

mgr Anna Dyl

mgr Adriana Ochwat

 

logopeda

mgr  Adriana Ochwat

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Agnieszka Nawalany

mgr Krystyna Wróbel

 

trenerzy w klasach sportowych

dr Dorota Lipka - Nowak

mgr Szymon Szpulecki