Rada Pedagogiczna

Dyrektor Szkoły -  mgr Barbara Pyzik

Wicedyrektor -  mgr Beata Kaczmarska, mgr Urszula Sawicka - Patrzałek
 

edukacja wczesnoszkolna

mgr Joanna Bąk

mgr Aleksandra Dąbrowska

mgr Mirosława Copiak

mgr Anna Dyl

mgr Maria Gera - Duda

mgr Dorota Idzik

mgr Magdalena Krzyszkowska

mgr Jolanta Przybylik

mgr Anna Siwulska

mgr Joanna Węgrzyn

 

nauczyciele języka polskiego

mgr Magdalena Bartnik

mgr Katarzyna Małysa

mgr Katarzyna Ostruszka

mgr Dorota Kaleciak

mgr Dorota Sobol

mgr Magdalena Żywocka - Skrzypiec

 

nauczyciele języka angielskiego

mgr Alina Oleniacz

mgr Katarzyna Giełżecka

mgr Anna Szupryczyńska

mgr Barbara Mytych

mgr Karolina Zaborowska - Cetera

mgr Marta Gurgul

 

nauczyciel języka niemieckiego

mgr Iwona Tekielak

 

nauczyciele matematyki

mgr Agnieszka Barczyk

mgr Olga Urbańczyk

mgr Bożena Jeleńska

mgr Dorota Grodzińska - Wandzilak

mgr Anna Wola

mgr Urszula Sawicka - Patrzałek

 

nauczyciele przyrody

dr Inga Bator / mgr Małgorzata Kaleta

mgr Marta Tomków

 

nauczyciele biologii

mgr Magdalena Martyka

 

nauczyciele fizyki

mgr Bożena Jeleńska

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciel chemii

mgr Anna Witaszyk

 

nauczyciel geografii

mgr Krzysztof Koza

 

nauczyciele zajęć komputerowych

mgr Elżbieta Mochocka

mgr Ewa Woźniak

 

nauczyciele informatyki

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Bożena Jeleńska

mgr Ewa Woźniak

 

nauczyciele zajęć technicznych

mgr Michał Hryniewiecki

mgr Kinga Łacny

 

nauczyciele plastyki

mgr Barbara Pyzik

mgr Anna Askaldowicz

dr Elżbieta Kuźniar

 

nauczyciel muzyki

mgr Beata Kaczmarska

mgr Grzegorz Bąk

 

nauczyciele WF

mgr Agata Augustynek

mgr Artur Szafraniec

mgr Marta Bielska

mgr Jacek Matyja

mgr Robert Marciniak

mgr Barbara Szewczyk

 

nauczyciele historii

mgr Elżbieta Mochocka

mgr Alicja Szarecka

mgr Aleksandra Kołodziej

 

nauczyciele wos-u

mgr Alicja Szarecka

mgr Aleksandra Kołodziej

 

nauczyciele edb

mgr Barbara Niedzielska - Adler

 

katecheci

s. mgr Elżbieta Sikora

ks. dr Andrzej Tarasiuk

s. mgr Kazimiera Żmuda

ks. mgr Paweł Palej

 

pedagog szkolny

mgr Janina Izdebska

mgr Krystyna Rostocka

 

wychowawcy świetlicy

mgr Urszula Bułas

mgr Beata Gębska

mgr Magda Bulanda

mgr Katarzyna Wrońska

mgr Małgorzata Kowalska

 

specjaliści terapii pedagogicznej

mgr Anna Dyl

mgr Adriana Ochwat

 

logopeda

mgr  Adriana Ochwat

 

nauczyciel bibliotekarz

mgr Krystyna Wróbel

mgr Ewelina Stępień

 

trenerzy w klasach sportowych

dr Dorota Lipka - Nowak

mgr Szymon Szpulecki