Terminy spotkań z rodzicami 

18 września 2017 r.  klasy I - VI, 19 września 2017 r. - klasy VII i oddziały gimnazjalne

27  listopada 2017 r. klasy I - VI, 28 listopada 2017 r. - klasy VII i oddziały gimnazjalne

24  stycznia 2018 r. klasy I - VI, 25 stycznia 2018 r. - klasy VII i oddziały gimnazjalne - wywiadówka

09  kwietnia 2018 r. - klasy I - VI, 10 kwietnia 2018 r. - klasy VII oraz oddziały gimnazjalne

11  czerwca 2018 r. klasy I - VI, 12 czerwca 2018 r. - klasy VII i oddziały gimnazjalne - informacja o przewidywanych ocenach