Terminy spotkań z rodzicami 

17 września 2018 r., 19 listopada 2018 r.

10 stycznia  2019 r. - wywiadówka

11 marca 2019 r., 1 kwietnia 2019 r. – rodzice kl. 8 i oddz. gimn.

13 maja 2019 r., 13 czerwca 2019 r.  - informacja o przewidywanych ocenach